یادت،

                                 در دموکراسی خاطراتم سلطنت میکند !!!

                                                                             *

                                                                             *

                                             مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم !

                                  مرگ آهن است که از خاطر تو محو شوم !

                                                        
                                             *

                                             *

                                            عزیزم دوستت دارم؛

                                     این را فقط و فقط  باد صبا میداند 

                                                        *

                                                        *

                                            امروز قلبم درد گرفته بود

                              فکر کنم کمی تپل شدی و جات تنگ شده ، نه؟

                                                                         *

                                                                         *

                                       نیسگیل یامان اولار

                                               اونو چکن مرد اولار

                                             هر کس سنن اوزاق اولا

                                                 قلبی دولو درد اولار       

                                                                        *

                                                                        *

                                       صحبت از فاصله نیست

                                       صحبت از مهر و وفاست

                                          شاید این فاصله ها

                                        محک عاطفه هاست !!!

                                                                      *

                                                                      *

                  این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که

                       به خیالشان دنیا فقط مال آنهاست

                             ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم

                                که همیشه مانند دلت زیباست.... !!!!

 

 

 

منتظر پیامک های بروز و جدید ما در آینده باشید ...