اشعار مولانا - بخش دوم

 

 

 

 

*شراب شيره ي انگور خواهم
حريف سرخوش مخمور خواهم*

*مرا بويي رسيد از بوي حلاج
ز ساقي باده ي منصور خواهم*

*ز مطرب ناله ي سرناي خواهم
ز زهره زاري طنبور خواهم*

*چو يارم در خرابات خراب است
چرا من خانه ي معمور خواهم ؟*

*بيا نزديکم اي ساقي ، که امروز
من از خود خويشتن را دور خواهم*

*اگر گويم مرا معذور مي دار
مرا گويد : ترا معذور خواهم*

*مرا در چشم خود ره ده که خود را
ز چشم ديگران مستور خواهم*

*يکي دم دست را از روي برگير
که در دنيا بهشت و حور خواهم*

*اگر چشم و دلم غير تو بيند
در آن دم چشم ها را کور خواهم*

*ببستم چشم خود از نور خورشيد
که من آن چهره ي پرنور خواهم*

*چو رنجوران دل را تو طبيبي
سزد گر خويش را رنجور خواهم*

*چو تو مر مردگان را مي دهي جان
سزد گر خويش را در گور خواهم*

.

.

.

مولانا

.

.

.

امیدوارم لذت برده باشید.

منتظر دیگر پست های بیاتوماه باشید.