شکلک های کوچک قلب برای قالب

 

  در این پست می خواهم شکلک های بسیار کوچک و دوست داشتنی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم که قطعا در زباسازی وبلاگ بسیار کمک خواهد کرد 

.

       
       
       
       
ali-mahsa ali-mahsa 10100000
ali-mahsa 20800000 18400000 ali-mahsa
10300000

 

20200000

05600000 ali-mahsa
07400000 ali-mahsa 09300000 17500000
02300000 04300000 07100000 16900000
08400000 ali-mahsa 06000000 02500000
04500000 15400000 10700000 16400000
 21100000
12800000 ali-mahsa
16000000 10800000 07000000 ali-mahsa
02200000 02400000 13900000 04000000
  Moon & Star

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


 
          
       
       


 
           
             

ali-mahsa
  ali-mahsa   

   
   
 ali-mahsa

11200000
20100000

10000000

01800000 12000000 ali-mahsa
00300000 ali-mahsa 06300000 01900000
16500000 01600000 21200000 00800000
02700000 ali-mahsa 02000000

 03000000

 

.

امیدوارم مثل همیشه لذت برده باشید.

عاجزانه خواهش می کنیم برای حمایت از ما بی زحمت روی g+1 کلیک کنید بسیار ممنون.