*میگن به یکی که گفتی نوکرتم*

                           *از نون نفس تا میم مرگ ، باهاش باش*

                                                                       *نوکرتم رفیق من*

                                                                                                                                                   
                                            *

                                                                         *

                                                                         *

                         *رفت !!! اما هرگز پایانش را نخواستم*

                                  *مگر می توان بدون نفس زندگی کرد؟؟؟*

                                                                         *

                                                                         *

                                                                         *

              *باور کن عزیز من ؛ کار من نیست کار خداست*

 

                                           *دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده*

                                                       *

                                                       *

                                                       *

                                         *آرام آرام نفس میکشم*

                 *تا که شاید نرود همه ی آن هوایی که سراغ تو را می گیرد*             

                                                                         *

                                                                         *

                                                                         *

                         *نفس هایم بوی دود می دهد*                              

                           *نه اینکه اهل دود باشم نه ! دلم سوخته *

                                                    *آتش زیر خاکستر است این دل*       

                                                      *

                                                      *

                                                      *

                         *رسمش نبود این بی وفا*

                                   *بی هوا رفتی ، بی نفس مانده ام*

                                                     *

                                                     *

                                                     *

                                    *تقصیر برگ ها نیست*


                 *آدم ها همین اند ، نفس می دهی لهت می کنند*

                                                    *

                                                    *

                                                    *

              *من حرف دلم را در گوش قاصدکی ؛ زمزمه کردم*


                                          *که از حوالی نگاه تو عبور می کرد*

 

 

 

منتظر اس ام اس های بیشتر در پست های آینده ما باشید...