از برگ گل نازک تری

                                                   از هرچه گویم بهتری

                                                   خوبان فراوان دیده ام

                                                     اما تو چیز دیگری

                                                                 *

                                                                 *

                                        دلتنگی را چگونه هجی کنم تا درک کنی؟

                                   چهار ستون بدنم زیر سنگینی اش تا خورده است

                                                                *

                                                                *

                                                نویسنده ها سیگار میکشند

                                               شاعر ها هجران ، نقاش ها تابلو

                                             زندانی ها تنهایی ، دزد ها سرک

                                                 مریض ها درد ، بچه ها قد

                                   و من برای کشیدن ، نفسهای تو را انتخاب میکنم

                                                               *

                                                               *

                                                 بوسه ابتکاریست از طبیعت

                                       برای زمانی که احساس در کلام نمیگنجد...

                                                     می بوسمت

                                                              *

                                                              *

                                     ساقی دولانیم باشیوه پیمانه دولاندیر

                                           اخم ایلئمه مستانه دولاندیر 

                                  مال ایسته میرم ، طالب شهرت دییرم من

                                   یا رب بو عزیز یولداشی شاهانه دولاندیر

                                                             *

                                                             *

                                به یادتم ، تا روزی که تابوتم همچون قایقی روان

                                  بر دوش مردم باشد و زیرلب آهسته بگویی :

                                            یادش بخیر ، غریب و تنها بود

                                                            *

                                                            *

                                    تقدیم به شقایق قلبم به شکست غرورم

                                       به ستاره غروبم به دیدگان بی فروغم

                                       به قطره های اشکم  که دوستت دارم

 

 

منتظر پست های جدید ما به همراه پیامک های جدید باشید.نظر یادتون نره