کد آوای انتظار از محمد علمشاهی سال - ایرانسل

 

 

 

    کد آهنگ پیشواز روتو برگردون از بهنام علمشاهی ------> ٣٣١٢٧٠٧    

    کد آهنگ پیشواز دلم برات تنگ شده از بهنام علمشاهی ------> ٣٣١٢٧٠٦    

    کد آهنگ پیشواز غم دیدی از بهنام علمشاهی ------> ٣٣١٢٧٠٩

    کد آهنگ پیشواز آفتاب نزده از بهنام علمشاهی ------> ٣٣١٢٧١٠

    کد آهنگ پیشواز ساده تر از همیشه از بهنام علمشاهی ------>  ٣٣١٢٧١٢ 

    کد آهنگ پیشواز تقدیر از بهنام علمشاهی ------> ٣٣١٢٧١٤

    کد آهنگ پیشواز دیدم نمیشه از بهنام علمشاهی ------>  ٣٣١٢٧١٣

    کد آهنگ پیشواز انتقام از بهنام علمشاهی ------> 3311107

    کد آهنگ پیشواز ای خدا از بهنام علمشاهی ------> 3311102

    کد آهنگ پیشواز تند تند از بهنام علمشاهی ------> 3311101

    کد آهنگ پیشواز دیگه بسه تنهایی از بهنام علمشاهی ------> 3311106

    کد آهنگ پیشواز دیگه قهرم با چشات از بهنام علمشاهی ------> 3311105

    کد آهنگ پیشواز دلم چی میشه از بهنام علمشاهی ------> 3311678

    کد آهنگ پیشواز عاشق چشماش از بهنام علمشاهی ------> 3311677

    کد آهنگ پیشواز غصه نخور از بهنام علمشاهی ------> 3311104

    کد آهنگ پیشواز بی تو نه از بهنام علمشاهی ------> ٣٣١٢٧٠٨ 

    کد آهنگ پیشواز بی وفا از بهنام علمشاهی ------> 331729 

    کد آهنگ پیشواز هزار شب از بهنام علمشاهی ------> 331731

    کد آهنگ پیشواز نمیخاستم از بهنام علمشاهی ------> 331735

    کد آهنگ پیشواز نیستی تو از بهنام علمشاهی ------> 331736

    کد آهنگ پیشواز نه این ور نه اون ور از بهنام علمشاهی ------> 331732

    کد آهنگ پیشواز نبودی از بهنام علمشاهی ------> 331733

    کد آهنگ پیشواز گفتی می آی از بهنام علمشاهی ------> 331730

  

.

.

امیدوارم لذت برده باشید عزیزان...