(توجه : این کد ها فقط برای سرویس های ایرانسل میباشد)

 

کد آهنگ پیشواز مسافر از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۹

کد آهنگ پیشواز تغییر کردی از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۴

کد آهنگ پیشواز حلقه از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۳

کد آهنگ پیشواز نگران از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۵ 

کد آهنگ پیشواز بهونه از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۶

کد آهنگ پیشواز تو غصه نخور از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۸۹

کد آهنگ پیشواز منو ببخش از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۷  

کد آهنگ پیشواز تو عوض شدی از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹

کد آهنگ پیشواز تو آزادی از مجید خراطها - ۳۳۱۵۶۰۰

کد آهنگ پیشواز اشتباه کردم از از مجید خراطها -۳۳۱۵۶۰۱

کد آهنگ پیشواز دیگه میرم از مجید خراطها - ۳۳۱۵۵۹۲

کد آهنگ پیشواز خدانگهدار ۱ از مجید خراطها - ۳۳۱۵۶۰۲

کد آهنگ پیشواز خدانگهدار ۲ از مجید خراطها  -۳۳۱۵۶۰۳ 

منتظر کد های انتظار بیشتر ما باشید...