کد اهنگ پیشواز خارجی / کد پیشواز از اریک کلاپتون

 

لبه تاریکی        1 7712744
لبه تاریکی               2 7712745
لبه تاریکی             3 7712746
شلیک 1             7712747
شلیک 2                2 7712748
آگهی فوت                 7712749
فراراز دشت شمالی1               7712750
فراراز دشت شمالی 2                  7712751
سیرک آکسفورد1          7712752
سیرک آکسفورد2           7712753
سرزمین شمالی                7712754
سیلویا و پسر1             7712755
سیلویا و پسر 2               7712756
کارآموز               7712757
خط و مسیر 1                7712758
خط و مسیر 2                  7712759
درک 1                        7712760
درک 2                       7712761
جیم و کریستین 1             7712762

.

.

اگر مطلب رو خوندید و مفید بود خواهشا رو اون g+1 یه کلیکی بفرمایید.

.