کلید های میانبر برای تایپ / کلید های دستوری میانبر در کامپیوتر

 

1- برای انتخاب کردن یک عبارت یا کلمه می توانید از = shift + فلش های چپ و راست استفاده کنید
2- برای کپی کردن= (ز)ctrl + c
3
- برای چسباندن (پیست کردن)= (ر) ctrl + v
4- یرای بریدن (کات کردن)= (ط) ctrl + x
5- برای راست چین کردن مطلب نوشته شده = (ق) ctrl + r
6- برای چپ چین کردن مطلب نوشته شده = (م) ctrl + l
7- برای وسط چین کردن مطلب نوشته شده = (ث) ctrl + e
8- برای از طرفین تراز کردن مطلب نوشته شده = (ت) ctrl + j
9- برای راست به چپ کردن متن ....

 


.

.

امیدوارم بازم لذت برده باشید.

سوالات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده میشه.