جملات تاریخی چارلین چاپلین

جملات به یاد ماندنی چارلین چاپلین

جملا بسیار آموزنده و تکان دهنده چارلین چاپلین


چارلی چاپلین, جملات آموزنده

 


سلطان کمدین کلاسیک چارلین چاپلین ، جملاتی در طی تاریخ گفته است که مو در تن ادم سیخ میشود. به امید انکه با فراگیری این جملات بتواند درک صحیحی از زندگی و حیاط داشته باشد.

حتما جملات زیبای ژان راک روسو را نیز مطالعه بفرمایید.


چارلین چاپلین :

آموخته ام ... با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه، رختخواب خريد ولي خواب نه، ساعت خريد ولي زمان نه، مي توان مقام خريد ولي احترام نه، مي توان کتاب خريد ولي دانش نه، دارو خريد ولي سلامتي نه، خانه خريد ولي زندگي نه و بالاخره ، مي توان قلب خريد، ولي عشق را نه.

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

آموخته ام ... که تنها کسي که مرا در زندگي شاد مي کند کسي است که به من مي گويد: تو مرا شاد کردي

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسيار مهم تر از درست بودن است

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

آموخته ام ... که هرگز نبايد به هديه اي از طرف کودکي، نه گفت

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

آموخته ام ... که هميشه براي کسي که به هيچ عنوان قادر به کمک کردنش نيستم دعا کنم

 

 

 

 

بیشتر در ادامه مطلب ...