Digital Marketing چیست؟ |
دیجیتال مارکتینگ چیست؟

 digital marketing چیست؟ یا دیجیتال مارکتینگ چیست؟


(Digital Marketing) به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد گفته می شود. این یک تعریف خیلی ساده از دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی بود. در واقع دیجیتال مارکتینگ خیلی گسترده تر از دیگر روش های بازاریابی در
کسب و کارهای سنتی است.

 


بیشتر در ادامه مطلب ...