سخنان به یاد ماندنی ژان راک روسو
جملات تاریخی و آموزنده ژان راک روسو

سخنان زیبا و آموزنده ژان ژاک روسو

 

 سخنان زیبا و آموزنده, سخنان بزرگان دین



جملاتی بسیار ناب و زیبا از استاد سخن ژان راک روسو که میتواند سرنوشت انسان را تغییر دهد.

حتما توصیه میکنم سخنان زیبای سلطان کمدین چارلین چاپلین را هم بخوانید.



ژآن راک روسو :


انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است. ژان ژاک روسو

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ سخنان ژان ژاک روسو ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ....


 

 

بیشتر در ادامه مطلب ...