فیلتر شدن درگاه های پرداخت - پی لاین - ای تی پرداخت


حدودی یک ماه از فیلتر سایت های درگاه واسط کشور که بسیار مطرح و محبوب هستند ، می گذرد ،سایت پی لاین ، سیبا پال ، جهای پی  و سایر سایت های پرداخت واسط این روز ها بدون دلیل مشخص فیلتر هستند !  شاید  این موضوع را کوچک ببینند اما در واقع یک فاجعه است . خصوصا فیلتر شدن پی لاین برای خیلی ها ضرر های مالی زیادی را به بار آورده و خواهد آورد .  اگر هنوز برترین درگاه های واسط کشور که این روز ها فیلتر هستند  را نمی شناسید این مقاله را مطالعه کنید .

هزاران سایت در ایران درگاه واسط خود را بر روی یکی از این سرویس دهندگان قرار داده اند حال نه تنها ضرر مالی شرکت های فوق مطرح است بلکه سایت هایی که از این شرکت ها برای خدمات پرداخت در سایت خود استفاده می کردند نیز متضرر شدند . چرا ؟

چه دلیلی می تواند داشته باشد ؟  اصلاح مشکل بهتر از فیلتر این بزرگان وب ایران نبود ؟  آیا این حق ضایع شده را چه کسی پاسخ گو خواهد بود ؟

 

 

بیشتر در ادامه مطلب ...